0 Menu

Bakhtinians - Bakhtinians 7"

59,00kr

Første 7" fra Bakhtinians. Release 2014 på Doognad Records. Presset i 200 ex på svart vinyl.

Bakhtinians er oppkalt etter den russiske språkfilosofen Mikhail Mikhailovich Bakhtin. Bakhtins teorier om polyfoni og heteroglossia gjør ytringer gjennom musikk et sted for flerstemmighet og ulike verdensanskuelser.